Czcionka:

A+A-

Kontrast:

DZIEŃ MATKI

DZIEŃ MATKI
DZIEŃ MAMY!
Dziś 26 maja - Dzień Matki! Czego życzymy wszystkim Mamom? Żeby nigdy nie musiały martwić się o swoje małe i duże pociechy. Kochamy Was - Matki, Mamy, Mateczki, Mamunie i Matule! Dla Was bukiet kwiatów i wiersz W. Bełzy...
Ze­wsząd mię py­tasz fi­glar­na dzia­two,
Jak ko­chać mamę? — a to tak ła­two:
Za­wsze jej tyl­ko speł­niaj roz­ka­zy,
Strzeż się naj­lżej­szej na ser­cu ska­zy;
Bądź wzo­rem cno­ty i po­boż­no­ści:
A tem już do­wód dasz swej mi­ło­ści.
Bo czym­że in­nym jej oka­że­cie,
Że ją ko­cha­cie i mi­łu­je­cie?
Cóż jej — nad wła­sność two­ją je­dy­ną,
Nad czy­ste ser­ce, od­dasz dzie­ci­no?
Sko­ro ty jesz­cze, mały anie­le,
Sam do roz­da­nia masz tak nie­wie­le?
Więc tem ja na­przód ko­chaj ser­decz­nie,
Że w domu bę­dziesz spra­wiał się grzecz­nie;
Tem, że do nauk, syn­ku mój miły,
Bę­dziesz się gar­nął co star­cza siły;
Tem, że się na­wet strzec bę­dziesz cie­nia
Po­wo­du, do jej łez i zmar­twie­nia.
Sło­wem, dzie­ci­no, na każ­dym kro­ku,
Ową cześć dla niej miej na wi­do­ku!
Bo cno­ta, pil­ność, pięk­ne przy­mio­ty,
To ta­jem­ni­czy ów klu­czyk zło­ty,
Co ci w na­gro­dę, dro­bia­zgu hoży,
Na roz­cież ser­ce mat­ki otwo­rzy!
Data dodania: 2022-05-26 06:02:57
Data edycji: 2022-05-26 06:05:29
Ilość wyświetleń: 55

Kalendarz

Klasy

przejdź na stronę swojej klasy
Więcej informacji

Klasy

przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz

"Hasłem wszystkich zgoda będzie..."

Gen. J. Wybicki
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej